Vi har uppdaterat vår policy gällande personuppgiftslagring inför stundande GDPR den 25:e maj.

Mer information finns här.