Vi bygger, driftar och underhåller ert nätverk efter önskemål. Support på både hårdvara och mjukvara finns att tillgå. Vi arbetar med alla sorters företag från småföretagare upp mot företag och institutioner med över 200 anställda. Uppdragen varierar från enkla rutinunderhåll på enskild PC till drift och installation av servrar och nätverk.

Exempel på produkter vi arbetar med:

 • Microsoft Server
 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft IIS
 • Microsoft SQL
 • Microsoft Exchange
 • Windows Deployment Services
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Hyper-v
 • MySQL
 • Symantec Endpoint Protection
 • Symantec Cloud
 • Adobe CS6
 • Adobe Creative Cloud
 • Adobe Acrobat
 • Visma Administration, Lön, byråstöd, Anläggning
 • Visma Business
 • Hogia Ekonomi
 • Jeeves
 • Medidoc Journalsystem
 • TakeCare
 • ACT!
 • Apple OS X
 • Apple IOS
 • Android
 • Windows Phone

Referenser finns på förfrågan.