Vi utvecklar kundanpassade system samt webutveckling och webdatabaser. Programmering sker i Delphi, Access, MSSQL, C/C++. Även ASP och HTML ingår vissa implementeringar. Vi har god erfarenhet med kundanpassning av system och vårt motto är att ingenting är omöjligt. Kontakta oss för mer utförlig information om arbetssätt och tidigare referenser

Urval av tidigare projekt & referenser

  • Tidrapporteringssystem för hantverkare med webgränssnitt med månadsstatistik och faktureringsunderlag.
  • Säljstödssystem med webgränssnitt där säljare kan skapa offerter i flera olika språk med hjälp av ritningar skapade i Microsoft Visio. Offerthistorik, ordergenerering och andra säljanpassade verktyg integrerades också i systemet.
  • Lokal och resursbokningssystem med webgränssnitt.