Vi har egen serverhall i Stockholmsregionen där vi erbjuder en flexibel hosting. Kontakta oss för att få en prisuppgift för just din lösning.

Vår miljö består av Microsoft Hyper-V, men möjligheten att köra en egen fysisk maskin finns. Vi är certifierade för Microsoft SPLA (Service Provider License Agreement) och kan erbjuda olika modeller för licensiering av din hostade lösning.

Vi har lösningar för:

  • Virtuell maskin på Microsoft Hyper-V
  • Fysisk maskin
  • Övervakning
  • Backup
  • Garanterad bandbredd
  • Licensiering via Microsoft SPLA

Microsoft Azure

Vi planerar, driftsätter och underhåller system i Microsoft Azure som alternativ till vår egna hostingtjänst. Vi har både kunders interna och externa tjänster i drift i Microsofts molntjänster. Priserna är beroende på användning och kan i många fall vara mycket prisvärt alternativ till egen server.

Microsoft 365

Gaston är Tier 1 partner hos Microsoft och tillhandahåller och supportar en mängd tjänster i deras 365 program.

Webbhosting

Vår hostingmiljö innehåller både Microsoft och Open Source produkter för att kunna tillhandahålla en så bred hostingmiljö som möjligt.

  • DNS – Microsoft alt. Linux
  • Web – Microsoft IIS, MySQL

DNS -Namnservertjänst

  • Primär och sekundär DNS

Vi är flexibla med vår hosting, ta kontakt med oss om ni har andra önskemål.