Molntjänster som Gaston AB levererar

För att kunna tillhandahålla molntjänster lagrar vi uppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för att kunna verifiera kunden, tillhandahålla support och säkerhetsövervakning. Kundernas system är avskilda från varandra.

För att säkerställa spårbarhet och överenskommelser sparas beställningar av tjänster, produkter samt andra förfrågningar. Efter avslutad kundrelation raderas dessa tillsammans med annan kundspecifika data.

Vi sparar IP-adresser och annan accessinformation som är nödvändig för övervakning och spårbarhet vid intrångsförsök.
Vår egna datalagring skyddas med lösenord med komplexitetskrav, flerfaktorsautentisering och övervakning. Vi anlitar inga tredjepartsleverantörer med insyn i vår eller våra kunders data.

Våra servrar är placerade i en datahall med hög säkerhet i Stockholm. Utrymmet skyddas av passerkort och larmsystem och våra servrar är inte tillgängliga för tredje part förutom Bahnhofs personal som har access till dom fysiska enheterna men ej datalagringen.

Backuperna är lösenordskyddade och sparas både i datahall och krypterade i Microsoft Azure. Arkivering av backuperna är som standard 6 månader om ej annat överenskommit med kund.

Gaston AB levererar olika former av molntjänster och i normala fall ansvarar kunden själv för sina system att dessa uppfyller dataskyddsförordningen (GDPR) då Gaston AB levererar plattformen samt säkerställer denna i enligt med gällande lagstiftning. I de fall Gaston AB skall ansvara för kundens system enligt GDPR skall separat avtal upprättas mellan Gaston AB och kunden.

Tjänster, produkter & administrativa data

Vi använder Fortnox för fakturering där faktureringsunderlagen innehåller kundens adressuppgifter, referenser samt information om produkter och utförda tjänster, t.ex. vilken användare den avser. Vi delar data i ekonomisystemen med tredje part som sköter bokföring och administrativa uppgifter.

Efter avslutat avtal/åtagande med kund raderas data om kunden från våra system, om ej lagkrav förhindrar detta.

E-post

Vi raderar korrespondens kontinuerligt och sparar inte data om inte våra åtaganden/avtal/överenskommelser motiverar detta. Vi sparar kontaktuppgifter såsom namn, adresser, e-postadress, telefonnummer, i vårt CRM-system för att kunna leverera våra tjänster och produkter till kund. Vi delar data, såsom adresser, kontaktperson och eventuellt telefonnummer, till transportörer, distributörer för att kunna leverera produkter och tjänster.