Undantaget från Copyswede kräver registrering på bolagsverket eller hos Copyswede. Gaston AB jobbar kontinuerligt med detta så att alla våra företagskunder slipper betala avgiften.

”Enligt lag gäller undantag för produkter som bland annat säljs till professionella verksamheter och till organisationer som företräder funktionshindrade. För att kunna sälja ersättningsfritt behöver den som säljer först kontrollera att kunden är en professionell användare eller en organisation som företräder funktionshindrade. Detta kan ske genom att importören/tillverkaren eller återförsäljaren själv kontrollerar att företaget finns registrerat hos Bolagsverket eller gör en sökning i Copyswedes så kallade Proffsdatabas.”

Företag och organisationer som uppfyller kraven kan själva registrera sig på http://www.copyswede.se/ansok-registrera/professionella-anvandare/.

Läs mer om privatkopieringsersättningen här: http://www.copyswede.se/privatkopieringsersattning/detta-ar-privatkopieringsersattning/